Prof.Dr.
Mehmet Yaşar ERTAŞ
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü